Llety hunanddarpar 5 seren

Mewn lleoliad prydferth rhyw ychydig o lathenni yn unig o Afon Gwy. Mae Cartrefi Gwyliau’r Ficerdy i bobl sy’n chwilio am lety o safon mewn amgylchoedd hyfryd. O fynd am dro bach o ardd y naill gartref neu’r llall, byddwch chi’n cyrraedd Afon Gwy lle gallech chi fod yn ddigon ffodus i weld glas y dorlan neu ddyfrgwn wrthi’n difyrru eu hunain.

Boed yn edrych am bob cysur cartref mewn bwthyn cerrig traddodiadol gyda llosgwr coed a soffas mawr cyfforddus, neu foethusrwydd cartref modern cyfoes â gwres o dan y llawr a phaneli solar, mae Cartrefi Gwyliau’r Ficerdy’n sicrhau ansawdd eithriadol beth bynnag yw’ch dewis.

Pam ein dewis ni?

 • Rydyn ni yng nghalon Cymru
 • Dau gartref gwyliau hunanddarpar
 • Cartrefi sy’n cael eu cynnal a’u cadw a’u glanhau’n dda
 • Mapiau a gwybodaeth i dwristiaid yn rhad ac am ddim
 • Nifer o atyniadau gerllaw’r ddau gartref
 • Preifatrwydd ac awyrgylch clyd bob amser

Llu o weithgareddau gerllaw:

 • Cerdded yn yr ardd
 • Pysgota
 • Canŵio
 • Beicio mynydd
 • Golff
 • Merlota
 • Gwylio adar

We are lost for words to describe this fabulous accommodation. We have travelled far and wide but the Reading Room House is better than any we have visited. Excellent hosts and the welcome pack was a lovely touch. Sorry to be going home – Reading Room Aug 2013. Haydn a Gill (Abertawe)

free wifi
5-star award
britains-finest-badge
reading room house

Tŷ’r Ystafell Ddarllen

Mae Tŷ’r Ystafell Ddarllen ar ddiwedd lôn fach ag arwydd llwybr troed iddi, ac mae’n newydd ar gyfer tymor 2012. Mae’r cyntedd, y gegin, y lolfa a’r ardal fwyta’n cynnig steil cynllun agored o fyw, oll o dan nenfwd bwaog trawiadol.

orchard house

Tŷ’r Berllan

Tŷ cerrig traddodiadol a adeiladwyd ym 1874, i’r rheiny sy’n mwynhau tai â chymeriad ond sydd â phob cysur cartref. Mae’r tŷ mewn gardd breifat â lle i ddau gar barcio, ac mae’r fynedfa trwy bortsh a drws ysgubor i’r gegin/ardal fwyta sy’n olau ac wedi’i dodrefnu’n hyfryd.

Lleoliad

Dim ond 5 milltir o Lanfair-ym-muallt, cartref Maes Sioe Frenhinol Cymru a 5 milltir o dref

This post is also available in: English